NKK CORPORATION: Annual Report 2000
Home Up Back Next
Board of Directors
(As of June 29, 2000)
Shunkichi Miyoshi
Chairman of the Board
Shunkichi Miyoshi
Yoichi Shimogaichi
President and CEO
Yoichi Shimogaichi
Cho Otani
Executive Vice President
Cho Otani
Shigeharu Dote
Executive Vice President
Shigeharu Dote
Atsuo Yajima
Executive Vice President
Atsuo Yajima
Wataru Fukasawa
Executive Vice President
Wataru Fukasawa
Masayuki Hanmyo
Executive Vice President
Masayuki Hanmyo

Corporate Officers
(As of June 29, 2000)

President and
Chief Executive Officer

Yoichi Shimogaichi

Executive Vice Presidents
Cho Otani
(Internal Operations)

Shigeharu Dote
(Executive Director,
Engineering Division)

Atsuo Yajima
(Executive Director,
Steel Division)

Wataru Fukasawa
(LSI Division and
Urban Development Division)

Masayuki Hanmyo
(Technical Issues,
Research and Development Division)

Senior Vice Presidents
Toru Nagamori
Naoaki Anzai
Motoo Ishii
Hiroyuki Ito
Sumiyuki Kishimoto
Yoshimoto Shinozaki
Kunioki Kubo
Shinichi Natori

Vice Presidents
Toyofumi Kitada
Takehiko Kamijo
Kazuhiro Tani
Tatsuo Kobatake
Toshikuni Yamazaki
Toshio Koshihara
Atsushi Fukutake
Yukiharu Saito
Shigetaka Uchida
Osamu Saito
Hisashi Tanaka
Mitsuoki Hino
Toshitaka Kikkawa
Mikito Wakamatsu
Masahiro Shimada
Yoshio Ishikawa
Shigeyoshi Kosuge
Yoshiyuki Fujiwara


Corporate Auditors
(As of June 29, 2000)

Senior Corporate Auditors
Kazuo Tai
Kazuo Kunioka
Shin Shiotani

Corporate Auditors
Tatsuo Hayashi
Aritsugu Tashiro


  Copyright (C)2000 NKK Corporation. All Rights Reserved.  Terms and Conditions