NKK CORPORATION: Annual Report 1998
Home Up Back Next

Board of Directors
(As of June 26, 1998)


Board of Directors
Seated, from left: Shunkichi Miyoshi, Yoichi Shimogaichi
Standing, from left: Kazuo Kunioka, Atsuo Yajima, Cho Otani, Wataru Fukasawa, Teiji Shibuya, Shigeharu Dote

Chairman of the Board   Shunkichi Miyoshi

President   Yoichi Shimogaichi

Executive Vice Presidents   Teiji Shibuya (Technical Issues--Steel)
Kazuo Kunioka (Executive Director, Research and Development Division)
Cho Otani (Internal Operations)
Shigeharu Dote (Executive Director, Engineering Division)
Atsuo Yajima (Executive Director, Steel Division)
Wataru Fukasawa

(LSI Division and Urban Development Division)
Managing Directors   Hajime Kizaki
Masayuki Hanmyo
Akihiko Sempaku
Nariyoshi Higuchi
Shinji Yamada
Koichi Kawaguchi
Morio Saito
Toru Nagamori

Directors   Hiroshi Kuwamoto
Yuji Ishibashi
Itaru Watanabe
Hideaki Miyoshi
Naoaki Anzai
Mitsuo Oshima
Yoshimoto Shinozaki
Masaru Nabatame
Yasuhiro Hasegawa
Motoo Ishii
Hiroyuki Ito
Akio Kuribayashi
Sumiyuki Kishimoto
Kunioki Kubo
Shinichi Natori
Toyofumi Kitada
Takehiko Kamijo
Kazuhiro Tani

Corporate Auditors   Kazuo Tai
Shin Shiotani
Tatsuo Hayashi
Takahide Sakurai


  Copyright (C)2000 NKK Corporation. All Rights Reserved.  Terms and Conditions